Szanowni Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce półrocznik Instytutu Witkacego. To pierwsze pismo naukowo-artystyczne poświęcone w całości Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. Jego redakcję tworzą w większości witkacolodzy młodszej generacji, ale w Radzie Naukowej zasiadają doświadczeni badacze twórczości Witkacego o wielkim i szanowanym dorobku. Pismo nie jest jednak zorientowane wyłącznie na witkacologów ponieważ chce być pomostem łączącym różne pokolenia ludzi nauki, krytyków i twórców. Chce być miejscem, w którym spotykać się będą autorzy rozmaitych profesji, bo kolejne konferencje naukowe pokazują, jak dalece środowisko witkacologów staje się interdyscyplinarne i jak wyraźna jest potrzeba znalezienia dla niego wspólnej płaszczyzny integracyjnej. Na łamach pisma „Witkacy!“–czyste dusze w niemytej formie, adekwatnie do tej wielokierunkowości, publikujemy zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym oraz różnorodne teksty kultury inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego. Zależy nam również na promowaniu twórczości Witkacego za granicą, jak i na współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, zainteresowanymi tym nowoczesnym artystą, którego dzieło i myśl pozostają wciąż aktualne w paradygmacie współczesnej kultury polskiej i europejskiej. 

Od 1924 r. Witkacy próbował założyć własne pismo, jak wiemy, bez powodzenia. Jego projekty i starania stanowią dla nas ważny punkt odniesienia, ponieważ w symbolicznym sensie czujemy się kontynuatorami tego zamysłu, aczkolwiek mamy własną linię programową. W czerwcu 1992 r. Fundacja im. Stanisława Ignacego Witkiewicza wydała pierwszy numer „The Witkacy Newsletter” i z powodów niezależnych od redakcji na tym poprzestała, mimo że drugi numer był już przygotowany. „Witkacy!“– czyste dusze w niemytej formie podejmuje kolejną próbę stworzenia pisma par excellence witkacologicznego, ale w zamiarze skierowanego do szerokiej rzeszy czytelników. Do trzech razy sztuka!

Redaktor naczelna Małgorzata Vražić

Ojcowie i synowie sztuki (fragment)

Małgorzata Vražić Tekst ten został pierwotnie wygłoszony w formie referatu (wraz z pokazem multimedialnym) na międzynarodowej konferencji Treći Malićevi dani …

Palfy Gróf – któż to znów?

Marek Średniawa Prolog Palfy Gróf brzmi chwytliwie i nieco tajemniczo, a także kojarzy się fonetycznie z angielskim określeniem groove wyrażającym …

Firanki to cudowna rzecz!

Wojciech Sztaba Jak Witkacy radził sobie ze scenografią do swoich dramatów w skromnych warunkach amatorskiego teatru w Zakopanem? Czy stosował …

„Poszukuję człowieka (względnie konsorcjum) z grubymi pieniędzmi […]”. (Witkacego perypetie prasowe)

Janusz Degler W sierpniu 1918 r. Witkacy po 4 latach powraca do Zakopanego z bagażem trudnych doświadczeń zdobytych w czasie podróży …