Zapraszamy do współpracy przy kolejnych numerach półrocznika „Witkacy!”. Oprócz naukowców różnych dziedzin, edytorów, biografów czy popularyzatorów wiedzy o Witkacym i Witkiewiczach chętnie powitamy wśród naszych autorów witkacofilów, miłośników osoby i dzieła Witkacego, a także inspirujących się nim artystów różnych dziedzin. Zob. informacja o działach w zakładce „O piśmie, redakcja”.

Prosimy o teksty autorskie, wcześniej niedrukowane i najchętniej niepublikowane w sieci. W wypadku ich wygłoszenia w postaci referatu czy publikacji w zmienionej formie (druk, Internet), należy opisać to w pierwszym przypisie.
Przyjmujemy teksty o objętości znormalizowanego komputeropisu (czcionka Times New Roman, stopień pisma 12, cytaty i przypisy – 10, o interlinii 1,5):
– do 15 stron (łącznie ze streszczeniem i biogramem autora) dla tekstów naukowych czy biograficznych,
– do 8 stron dla sprawozdań, relacji i recenzji, wywiadów (łącznie z biogramem autora),
– do 5 stron streszczenia doktoratów (łącznie z biogramem autora).
Teksty powinny być opatrzone przypisami dolnymi (wszystkie przywołania cytatów, cudzych ustaleń i koncepcji muszą być wyszczególnione), kilkuzdaniowymi streszczeniami w językach polskim i angielskim oraz krótkim biogramem autora.
Autorzy dołączający materiał ilustracyjny (w formacie TIFF lub JPG o rozdzielczości najlepiej 300 dpi bez kompresji) proszeni są o umieszczenie w tekście głównym odsyłaczy do ilustracji (il. wraz z numerem), a także o dołączenie na końcu artykułu podpisów zawierających następujące dane: autor, tytuł, data powstania, miejsce przechowywania, autor fotografii.

Propozycje są weryfikowane w redakcji, a także poddawane recenzji i na tej podstawie przyjmowane do druku. Teksty przyjęte do druku podlegają, oprócz uwag recenzenta, adiustacji i korekcie, konsultowanej z autorem. Autor podpisuje umowę licencyjną z wydawcą. Redakcja nie wypłaca honorarium za publikację.

Podziel się z innymi