Autor: Anna Spólna

Scenariusz zajęć (wraz z kartą pracy dla uczniów) przeznaczonych dla klasy liceum o profilu humanistycznym. Zajęcia dotyczą analizy i interpretacji porównawczej Szewców Stanisława Ignacego Witkiewicza, opowiadań Brunona Schulza i Ferdydurke Witolda Gombrowicza, z uwzględnieniem twórczości plastycznej dwóch pierwszych artystów. Pozwalają wskazać zarówno cechy wspólne awangardowych dzieł, jak i odmienność tych eksperymentów pisarskich. Lekcja pomyślana jest jako podsumowanie lektury trzech kreatorów krytycznej nowoczesności, stanowi także syntezę pojęć filozoficznych, teoretycznoliterackich i historycznoliterackich. Może więc być wykorzystana np. na zakończenie cyklu edukacyjnego (po dwudziestoleciu międzywojennym lub w ramach przygotowania przed maturą). 

Podziel się z innymi