„Witkacy!” – Czyste dusze w niemytej formie – to pierwszy i jedyny ogólnopolski półrocznik naukowo-artystyczny poświęcony twórczości i osobie Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939) oraz jego epoce, ukazujący się od 2016 r.

W 1924 r. Witkacy ogłosił w „Kurierze Porannym” następujący anons: „Poszukuję człowieka (względnie konsorcjum) z grubymi pieniędzmi który(e) by chciał(o) założyć pismo artystyczno-krytyczne pod moją redakcją […]”. Starania nie przyniosły rezultatu. W latach 1976–1984 szwajcarskie wydawnictwo L’Age d’Homme publikowało zeszyty „Cahier Witkiewicz” w języku francuskim. W czerwcu 1992 r. Fundacja im. Stanisława Ignacego Witkiewicza wydała po polsku pierwszy i jedyny numer „The Witkacy Newsletter”. Symbolicznie czujemy się kontynuatorami tych projektów, aczkolwiek mamy własną linię programową.

Pismo prezentuje dorobek interpretacyjny dotyczący twórczości Witkiewicza, jego środowiska i czasów w kulturze polskiej i światowej, a także wzbogaca postrzeganie jego dzieł i myśli, popularyzuje i rozwija dyskurs krytyczny. Ukazuje inspiracje i związki z awangardą europejską, a także jest otwarte na oryginalne zjawiska w kulturze i nauce, nie ograniczając się do twórczości patrona. Spektrum treści obejmuje: teatr, literaturę, sztuki wizualne, filozofię, estetykę, sztukę przekładu oraz recepcję i inspiracje. Wielostronność dokonań artystycznych Witkacego i wzajemne powiązania dziedzin jego aktywności artystycznej znajdują odzwierciedlenie w interdyscyplinarności półrocznika.

Na łamach pisma publikowane są zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym, jak i różnorodne teksty kultury inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego, a także inne niepowiązane bezpośrednio eseje dotyczące oryginalnych zjawisk w świecie sztuki, kultury i filozofii. Niestandardowe tytuły działów, wykorzystujące witkacowskie cytaty, sygnalizują nieszablonowe podejście do formy prezentowanych treści, wychodzące poza typowe pismo naukowe lub artystyczne. Pismo składa się z następujących działów: 

„Nieporozumienia wykluczone” – artykuły naukowe;

„Fajka bez zaciągania” – różności biograficzne, odnalezione rękopisy, listy, wspomnienia, dokumenty, portrety, fotografie;

„Forma jako taka działa” – artykuły o sztuce, literaturze, teatrze, estetyce nawiązujących lub pokrewnych naszemu patronowi, inspiracje nim;

„Wydajność na daleki dystans” – teksty obcojęzyczne, rozprawy i relacje dotyczące recepcji Witkacego za granicą, artykuły o problematyce translatologicznej;

„Drobne psychiczne przesunięcia” – wywiady;

„Typ C” – sylwetki, portrety;

„Nie ma złudy, jest to, co jest” – kronikę wydarzeń różnych: aktualnych i  nie, sprawozdania; 

„Nawoływać łatwo, tworzyć trudno” – recenzje;

„Cylindry, przyjęcia, ordery…” – ogłoszenia;

„Niebezpieczniej jest tylko ględzić” – kącik dla dorosłych;

„Conchita, czyli tryumf bestii” – noty o autorach.

Redakcję pisma tworzą witkacolodzy i badacze młodszej generacji. W Radzie Naukowej zasiadają wybitni i doświadczeni witkacolodzy, a także naukowcy o szanowanym dorobku. Rada czuwa nad poziomem naukowym czasopisma, wyznacza wspólnie z redakcją kierunki podejmowanych badań, popularyzuje i promuje pismo w swych środowiskach naukowych w Polsce i na świecie. 

Redakcja

Małgorzata Vražić
Redaktor naczelna
Przemysław Pawlak
Zastępca Redaktor Naczelnej
Ewa Kulpa
Sekretarz Redakcji
Marcin Klag
Redakcja, grafika, skład i łamanie
Dorota Niedziałkowska
Redakcja, korekta
Krzysztof Dubiński
Redakcja
Marek Średniawa
Redakcja
Tomasz Pawlak
Redakcja, korekta
Elżbieta Grzyb
Dział Międzynarodowy
Izabela Curyłło - Klag
Dział Międzynarodowy
Magdalena Dombrowska
Współpraca redakcyjna

Rada Naukowa

prof. Janusz Degler
prof. Dalibor Blażina
dr hab. Tomasz Bocheński
dr Jarosław Cymerman
dr hab. Jagoda Hernik-Spalińska
Kapsyda Kobro-Okołowicz
prof. Anna Krajewska
Stefan Okołowicz
prof. Maria Jolanta Olszewska
prof. Lech Sokół
dr Wojciech Sztaba
dr hab. Katarzyna Taras
Beata Zgodzińska

Doradca Honorowy

Włodzimierz Mirski
Podziel się z innymi