„WitkacyI”. To pierwsze pismo naukowo-artystyczne poświęcone w całości Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. Redakcja pisma Witkacy!  to w większości witkacolodzy młodszej generacji, ale w Radzie Naukowej zasiadają doświadczeni badacze twórczości Witkacego o wielkim i szanowanym dorobku. Pismo nie jest jednak zorientowane wyłącznie na witkacologów, ponieważ chce być pomostem łączącym różne pokolenia ludzi nauki, krytyków i twórców. Chce być miejscem, w którym spotykać się będą autorzy rozmaitych profesji, bo kolejne konferencje naukowe pokazują, jak dalece środowisko witkacologów staje się interdyscyplinarne i jak wyraźna jest potrzeba znalezienia dla niego wspólnej płaszczyzny integracyjnej. Na łamach pisma „Witkacy!” – czyste dusze w niemytej formie, adekwatnie do tej wielokierunkowości, publikujemy zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym oraz różnorodne teksty kultury inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego.

Zależy nam również na promowaniu twórczości Witkacego za granicą, jak i na współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, zainteresowanymi tym nowoczesnym artystą, którego dzieło i myśl pozostają wciąż aktualne w paradygmacie współczesnej kultury polskiej i europejskiej.

Od 1924 r. Witkacy próbował założyć własne pismo, jak wiemy, bez powodzenia. Jego projekty i starania stanowią dla nas ważny punkt odniesienia, ponieważ w symbolicznym sensie czujemy się kontynuatorami tego zamysłu, aczkolwiek mamy własną linię programową. W czerwcu 1992 r. Fundacja im. Stanisława Ignacego Witkiewicza wydała pierwszy numer „The Witkacy Newsletter” i z powodów niezależnych od redakcji na tym poprzestała, mimo że drugi numer był już przygotowany. „Witkacy!“ – czyste dusze w niemytej formie podejmuje kolejną próbę stworzenia pisma par excellence witkacologicznego, ale w zamiarze skierowanego do szerokiej rzeszy czytelników. Do trzech razy sztuka!

Redakcja

Małgorzata Vražić
Redaktor naczelna
Przemysław Pawlak
Zastępca Redaktor Naczelnej
Dominik Gac
Sekretarz Redakcji
Magdalena Baraniak
Sekretarz Redakcji, korekta
Marcin Klag
Redakcja, grafika, skład i łamanie
Dorota Niedziałkowska
Redakcja, korekta
Krzysztof Dubiński
Redakcja
Marek Średniawa
Redakcja
Tomasz Pawlak
Redakcja, korekta
Elżbieta Grzyb
Dział Międzynarodowy
Izabela Curyło - Klag
Dział Międzynarodowy
Magdalena Dombrowska
Współpraca redakcyjna

Rada Naukowa

prof. Janusz Degler
prof. Dalibor Blażina
dr hab. Tomasz Bocheński
dr Jarosła Cymerman
dr hab. Jagoda Hernik - Spalińska
Kapsyda Kobro - Okołowicz
prof. Anna Krajewska
Stefan Okołowicz
prof. Maria Jolanta Olszewska
prof. Lech Sokół
dr Wojciech Sztaba
dr hab. Katarzyna Taras
Beata Zgodzińska

Doradca Honorowy

Włodzimierz Mirski
Podziel się z innymi