„WitkacyI”. To pierwsze pismo naukowo-artystyczne poświęcone w całości Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. Jego redakcję tworzą w większości witkacolodzy młodszej generacji, ale w Radzie Naukowej zasiadają doświadczeni badacze twórczości Witkacego o wielkim i szanowanym dorobku. Pismo nie jest jednak zorientowane wyłącznie na witkacologów, ponieważ chce być pomostem łączącym różne pokolenia ludzi nauki, krytyków i twórców. Chce być miejscem, w którym spotykać się będą autorzy rozmaitych profesji, bo kolejne konferencje naukowe pokazują, jak dalece środowisko witkacologów staje się interdyscyplinarne i jak wyraźna jest potrzeba znalezienia dla niego wspólnej płaszczyzny integracyjnej. Na łamach pisma „Witkacy!” – czyste dusze w niemytej formie, adekwatnie do tej wielokierunkowości, publikujemy zarówno recenzowane rozprawy naukowe, artykuły o charakterze publicystyczno-popularyzatorskim i biograficznym oraz różnorodne teksty kultury inspirowane estetyką, sztuką czy życiem Witkacego.

Zależy nam również na promowaniu twórczości Witkacego za granicą, jak i na współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi, zainteresowanymi tym nowoczesnym artystą, którego dzieło i myśl pozostają wciąż aktualne w paradygmacie współczesnej kultury polskiej i europejskiej.

Od 1924 r. Witkacy próbował założyć własne pismo, jak wiemy, bez powodzenia. Jego projekty i starania stanowią dla nas ważny punkt odniesienia, ponieważ w symbolicznym sensie czujemy się kontynuatorami tego zamysłu, aczkolwiek mamy własną linię programową. W czerwcu 1992 r. Fundacja im. Stanisława Ignacego Witkiewicza wydała pierwszy numer „The Witkacy Newsletter” i z powodów niezależnych od redakcji na tym poprzestała, mimo że drugi numer był już przygotowany. „Witkacy!“ – czyste dusze w niemytej formie podejmuje kolejną próbę stworzenia pisma par excellence witkacologicznego, ale w zamiarze skierowanego do szerokiej rzeszy czytelników. Do trzech razy sztuka!

Małgorzata Vražić
Redaktor naczelna

O Instytucie Witkacego

Instytut Witkacego został powołany do życia 30 lipca 2015 r.

Fundatorzy

Janusz Degler
Lech Sokół
Jan Gondowicz
Joanna Gondowicz
Katarzyna Kobro-Okołowicz
Stefan Okołowicz
Włodzimierz Mirski
Przemysław Pawlak
Tomasz Pawlak
Marek Średniawa

Zarząd

Przemysław Pawlak – Prezes
Katarzyna Kobro-Okołowicz – Członek Zarządu
Marek Średniawa – Członek Zarządu