Nasze główne cele

upowszechnianie dorobku naukowego, wiedzy o życiu, rodzinie i otoczeniu Stanisława Ignacego Witkiewicza

popularyzacja twórczości literackiej, artystycznej i filozoficznej

gromadzenie, digitalizacja, konserwacja, opracowanie naukowe i udostępnianie zbiorów o charakterze muzealnym i archiwalnym

dbanie o trwałą obecność dzieł w światowym obiegu kultury i sztuki

prowadzenie badań naukowych

uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach

poszukiwanie zaginionych dzieł

Nasze projekty

publikacja w cyklu półrocznym pisma literacko-artystycznego "Witkacy!"

nowa, uzupełniona i uaktualniona edycja Katalogu dzieł malarskich

słownik witkiewiczowski

konferencje, seminaria i prelekcje

wystawy

 

 

 

Podziel się z innymi