Nasze główne cele

Popularyzacja twórczości literackiej, artystycznej i filozoficznej.

Upowszechnianie dorobku naukowego, wiedzy o życiu, rodzinie i otoczeniu Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Poszukiwanie zaginionych dzieł.

Gromadzenie, digitalizacja, konserwacja,opracowanie naukowe i udostępnianie zbiorów o charakterze muzealnym i archiwalnym.

Dbanie o trwałą obecność dzieł w światowym obiegu kultury i sztuki.

Prowadzenie badań naukowych.

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach.