Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu                                                                           pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Witkacy. Drapieżny umysł

„U nas ciekawy jest Witkiewicz. Umysł drapieżny” – pisał w 1947 r. w Traktacie moralnym Czesław Miłosz. Cytat z wiersza noblisty posłużył jako tytuł książki zbiorowej, która szeroko prezentuje biografię oraz wszystkie obszary aktywności twórczej Stanisława Ignacego Witkiewicza: malarstwo i rysunek, fotografię, teatr, literaturę, filozofię, publicystykę, epistolografię. Omawia także recepcję zagraniczną dorobku Witkacego oraz współczesne inspiracje jego dziełem w Polsce i na świecie. Tom, skierowany zarówno do specjalistów, jak i szerokiej publiczności, stanowi źródło wiedzy o dziele najwszechstronniejszego polskiego artysty XX wieku.

Spis treści

 • Wstęp. Witkacego portret wielokrotny – Janusz Degler
 • Stupor mundi. O istnieniu niebanalnym – Izabela Curyłło-Klag
 • Żmudzkie korzenie – arystokrata, nie ciarapata ­– Przemysław Pawlak
 • Młodzieńcza adoratorka – Alwida Bajor
 • Dramat Witkacego w porządku Czystej Formy – Przemysław Pawlak
 • Powieść – sztuka nieczysta – Tomasz Bocheński ­
 • Witkacy jako filozof – Maciej Dombrowski ­
 • Witkacy poszukujący Boga – Henryk Paprocki
 • Wychowawca narodu. Nieporozumienia (nie)wykluczone – Małgorzata Vražić 
 • Obrazy i rysunki – Beata Zgodzińska
 • Czy Witkacy był fotografem? – Stefan Okołowicz
 • Witkacy na świecie – Marek Średniawa
 • Współczesne inspiracje – Marek Średniawa
 • Epistolograf ekscentryczny – Tomasz Pawlak
 • Appendix: Epistolograficzne bogactwo Witkacego – Tomasz Pawlak, Marek Średniawa
 • Bibliografia. Główne wydania dzieł wszystkich Witkacego oraz najważniejsze opracowania naukowe i popularnonaukowe – Przemysław Pawlak
 • Indeks

Ze Wstępu Janusza Deglera:

„O światowej karierze Witkacego zadecydowało kilka czynników. Po roku 1990 bez wątpienia najważniejszym z nich była zawarta w jego twórczości problematyka: zagrożenia jednostki w bezdusznym świecie nowoczesnej cywilizacji, utraty indywidualności i poczucia osobowej odrębności w zunifikowanym i doskonale zorganizowanym społeczeństwie, zaniku tych wartości i potrzeb duchowych, które nadają wyższy sens naszemu istnieniu i których zanik prowadzi do wyjałowienia kultury, a na dalszą metę do «zbydlęcenia»ludzkości. W dramaturgii światowej nie znajdziemy wielu utworów, w których te kwestie ukazane byłyby równie przenikliwie i w tak nowoczesnej formie, jak właśnie u Witkiewicza. To sprawia, że stając się klasykiem, pozostaje «naszym współczesnym» i zapewne będzie nim dopóty, dopóki wymienione zagrożenia nie przestaną być aktualne.”

Instytut Witkacego

Opracowanie redakcyjne i korekta: Przemysław Pawlak

Indeks nazwisk: Przemysław Pawlak

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Projekt graficzny i typograficzny, skład i łamanie: Katarzyna Chyżyńska

Opieka merytoryczna: Ewa Satalecka, Małgorzata Sady

Copyright © by Instytut Witkacego, Warszawa 2021

ISBN 978-83-959561-1-9

Druk i oprawa:

Drukarnia Akapit

Węglowa 3, 20-481 Lublin

drukarniaakapit.pl

Podziel się z innymi