Wydarzenia - Witkacy

Przejdź do treści

Menu główne:

Galeria
W dniu 11 października 2016r. w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się obrona doktoratu Pawła Polita, pt.: Pojęcie jedności osobowości w twórczości filozoficznej i malarskiej Stanisława Ignacego Witkiewicza. Praca została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. UW Jacka Migasińskiego. Recenzentkami pracy były prof. dr hab. UW Iwona Lorenc i prof. dr hab. UMCS Teresa Pękala.
29 listopada 2016r. na Wydziale Polonistyki UW odbyła się obrona pracy doktorskiej Katarzyna Wojewódzkiej pt.: Portret(y) Filozofa. Próba rekonstrukcji światopoglądu oraz systemu filozoficznego Witkiewicza na podstawie wybranych dzieł, dyskusji polemicznych oraz wypowiedzi autobiograficznych. Praca powstała w Zakładzie Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku, w Instytucie Literatury Polskiej UW. Promotorem pracy była prof. Maria Olszewska, dysertację recenzowali prof. Lech Sokół (IS PAN), prof. Tadeusz Linkner (UG) oraz dr hab. oraz prof. UW Stanisław Pieróg.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego