Projekty

  • Publikacja w cyklu półrocznym pisma literacko-artystycznego Witkacy!
  • Nowa, uzupełniona i uaktualniona edycja Katalogu Dzieł Malarskich
  • Słownik Witkiewiczowski
  • Konferencje, seminaria i prelekcje
  • Wystawy